Limpar
. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Es
ausencia de leucocitos
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
absence de puberté
absence de développement pubertaire
impubérisme
Es
infantilismo sexual
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• ausencia de pubertad • impuberismo
Es
incapacidad de deglutir
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
accident vasculaire cérébral
accident cérébral
accident vasculaire
AVC
Es
accidente cerebrovascular
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• accidente vascular • accidente vascular encefálico • ACV • AVE • ictus
accident vasculaire cérébral à répétition
Es
accidente cerebrovascular recidivante
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• accidente cerebrovascular recurrente
accumulation de fer dans les mitochondries des érythroblastes
Es
depósito de hierro en las mitocondrias de los eritroblastos
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
accumulation de Gal-1-P dans les urines
Es
acumulación de Gal1P en orina
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
accumulation de glycogène dans le foie
accumulation du glycogène au niveau du tissu hépatique
Es
acúmulo de glucógeno en hígado
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
accumulation de glycogène dans le rein
Es
acúmulo de glucógeno en riñones
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
accumulation de glycogène dans les hépatocytes
Es
acumulación de glucógeno en los hepatocitos
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
accumulation de glycogène dans les neurones
Es
acumulación de glucógeno en las neuronas
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
accumulation de glycogène dans les tubules proximaux des reins
Es
acumulación de glucógeno en las células de los túbulos renales proximales
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Es
acumulación de guanidinoacetato
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Es
acumulación de glucógeno en el músculo esquelético
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
acidémie glutarique de type I
acidémie glutarique type 1
acidurie glutarique type 1
déficit en glutary-CoA déshydrogénase
déficit en glutaryl-Coenzyme A (CoA) déshydrogénase
Es
aciduria glutárica tipo I
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• AG-I • AGI • deficiencia de glutaril-CoA deshidrogenasa • deficiencia de la enzima glutaril-CoA deshidrogenasa • déficit de la enzima glutaril-CoA-deshidrogenasa (GCDH)
acidémie glutarique type 2
acidurie glutarique de type II
acidurie glutarique type 2
déficit en ETFA
déficit en ETFB
déficit en flavoprotéines de transfert d'électron
déficit en MAD
déficit en oxydoréductase flavoprotéines de transfert d'électrons-ubiquinone
déficit multiple des déshydrogénases à FAD (flavine adénine dinucléotide)
déficit multiple en acyl-CoA déshydrogénases
MADD
Es
aciduria glutárica tipo II
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• acidemia glutárica tipo II • deficiencia de la proteína de transferencia de electrones • deficiencia de MAD • deficiencia de múltiples acil-CoA deshidrogenasas • deficiencia MAD • deficiencia múltiple de deshidrogenasas
Es
acidemia isovalérica
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• deficiencia de isovaleril-CoA deshidrogenasa
Es
acidemia metilmalónica
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• aciduria metilmalónica • AM • AMM
acidémie méthylmalonique isolée résistante à la vitamine B12
acidurie méthylmalonique isolée, vitamine B12 résistante
Es
acidemia metilmalónica resistente a vitamina B12
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
acidémie méthylmalonique isolée résistante à la vitamine B12 type mut-
Es
deficiencia de metilmalonil-CoA mutasa tipo mut(-)
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para que a web poida funcionar correctamente e para permitirnos saber como está sendo utilizada. Se preme no botón ACEPTAR estarán activos estes dous tipos de cookies. Se quere máis información, pode consultar a POLÍTICA DE COOKIES do noso sitio web. Pode cambiar as súas preferencias premendo en Configuración de cookies

Cookies técnicas Para que o noso sitio web poida funcionar. Activadas por defecto.

As cookies técnicas son estritamente necesarias para que o noso sitio web funcione e poida navegar polo mesmo. Este tipo de cookies son os que, por exemplo, nos permiten identificalo, darlle acceso a determinadas partes restrinxidas do sitio web se fose necesario, ou recordar diferentes opcións ou servizos xa seleccionados por vostede, como as súas preferencias de privacidade. Por iso, están activadas por defecto, e non é necesaria a súa autorización ao respecto.

A través da configuración do seu navegador, pode bloquear ou alertar da presenza deste tipo de cookies, se bien este bloqueo afectará ao correcto funcionamento das distintas funcionalidades do noso sitio web.

Cookies de análise Para que poidamos saber como está sendo utilizada a nosa web. Pode activalas ou desactivalas.

As cookies de análise permítennos estudar a navegación dos usuarios do noso sitio web en xeral (por exemplo, que seccións da web son as máis visitadas, que servizos se empregan máis e se funcionan correctamente, etc.). A partir da información estadística sobre a navegación no noso sitio web, podemos mellorar tanto o propio funcionamento do sitio coma os distintos servizos que ofrece. Por tanto, estas cookies non teñen unha finalidade publicitaria, senón que unicamente serven para que a nosa web funcione mellor, adaptándose aos nosos usuarios en xeral. Activándoas contribuirá a esta mellora continua.

Pode activar ou desactivar estas cookies premendo no interruptor correspondente.