As ferramentas do portal RERCOR foron elaboradas por Elena Sánchez Trigo (catedrática de Tradución e Interpretación - ORCID 0000-0002-1834-1722) e Tamara Varela Vila (investigadora, doutora en Tradución e Interpretación - ORCID 0000-0002-8447-8102) da Universidade de Vigo.

Colaboradora nas versións 1.1 (2019), 2.0 (2020), 2.1 (2020), 3.0 (2021) e 3.1-3.1.1 (2022): María Estévez Rodríguez (investigadora en formación).

Para algunhas destas ferramentas tomáronse como base traballos inicialmente realizados en diferentes proxectos de investigación xa finalizados (PGIDIT04SIN0665E, INCITE08PXIB302179PR, TIN2010-18552-C03-01), se ben se ampliaron, actualizaron e modificaron para a súa integración en RERCOR.

O portal levouse a cabo no marco dos proxectos FFI2014-51978-C2-1-R e TIN2017-85160-C2-2-R. Contou coa axuda financeira de contratos-programa con grupos de investigación da Universidade Vigo (H719) e do Programa de Consolidación da Xunta de Galicia a Grupos de Referencia Competitiva (ED431C 2018/5).

Equipo técnico: NLPgo Technologies, S.L.

Agradecementos: