Corpus

Palabras ortográficas
Elementos gramaticais
Palabras ortográficas Elementos gramaticais
EMCOR: Corpus de enfermidades metabólicas (francés e español) 751 776 898 364
ERCOR: Corpus de guías de práctica clínica sobre enfermidades raras (francés e español) 212 865 258 110
MYOCOR 2.0: Corpus de enfermidades neuromusculares (francés e español) 911 269 1 109 770
ORPHACOR: Corpus de medicamentos orfos (francés, inglés e español) 4 391 283 5 241 619
PRODAPCOR: Corpus de produtos de apoio (inglés, francés e español) 1 046 859 1 254 763
TERAPCOR: Corpus de terapia ocupacional (inglés, francés e español) 1 136 241 1 365 531

Palabras ortográficas

Xéneros
Xéneros
Palabras ortográficas Documentos
Artigo científico 1 080 842 391
Clasificación 419 628 6
Conferencia/comunicación en congreso 16 051 6
Convención 16 946 2
Documento de posición 45 026 60
Ficha técnica 3 060 985 420
Glosario 77 563 6
Guía de información sobre saúde 795 558 277
Guía de produtos de apoio 401 225 65
Guía de práctica clínica 221 717 32
Informe 12 843 1
Manual 541 750 16
Monografía 257 752 10
Norma 150 571 6
Noticia sobre aspectos médicos 21 538 27
Prospecto 1 330 298 420
Especialización
Linguas
Especialización
Palabras ortográficas Documentos
Especializado 5 854 596 905
Semiespecializado 2 130 840 527
Divulgativo 464 857 313
Linguas
Palabras ortográficas Documentos
Francés 3 229 910 704
Inglés 2 007 356 344
Español 3 213 027 697

Elementos gramaticais

Xéneros
Xéneros
Elementos gramaticais Documentos
Artigo científico 1 299 904 391
Clasificación 499 109 6
Conferencia/comunicación en congreso 19 012 6
Convención 20 398 2
Documento de posición 51 991 60
Ficha técnica 3 657 650 420
Glosario 108 855 6
Guía de información sobre saúde 967 978 277
Guía de produtos de apoio 473 014 65
Guía de práctica clínica 269 040 32
Informe 14 761 1
Manual 650 594 16
Monografía 313 655 10
Norma 172 189 6
Noticia sobre aspectos médicos 26 038 27
Prospecto 1 583 969 420
Especialización
Linguas
Especialización
Elementos gramaticais Documentos
Especializado 7 018 640 905
Semiespecializado 2 550 696 527
Divulgativo 558 821 313
Linguas
Elementos gramaticais Documentos
Francés 4 042 199 704
Inglés 2 341 886 344
Español 3 744 072 697

Vocabularios

Nome Entradas
Glosario francés-español-inglés de enfermidades neuromusculares 114
Vocabulario francés-español de erros innatos do metabolismo 1390
Vocabulario francés-español de produtos de apoio 182
Vocabulario inglés-español de produtos de apoio 212