Corpus

Palabras ortográficas
Elementos gramaticais
Palabras ortográficas Elementos gramaticais
EMCOR: Corpus de enfermidades metabólicas (francés e español) 751 776 898 364
ERCOR: Corpus de guías de práctica clínica sobre enfermidades raras (francés e español) 212 865 258 110
MYOCOR 2.0: Corpus de enfermidades neuromusculares (francés e español) 911 269 1 109 770
ORPHACOR: Corpus de medicamentos orfos (francés, inglés e español) 3 556 993 4 241 510
PRODAPCOR: Corpus de produtos de apoio (inglés, francés e español) 1 046 859 1 254 763

Palabras ortográficas

Xéneros
Xéneros
Palabras ortográficas Documentos
Artigo científico 785 273 340
Conferencia/comunicación en congreso 16 051 6
Convención 16 946 2
Ficha técnica 2 488 165 330
Glosario 77 563 6
Guía de información sobre saúde 419 540 259
Guía de produtos de apoio 401 225 65
Guía de práctica clínica 221 717 32
Informe 12 843 1
Manual 541 750 16
Monografía 257 752 10
Norma 150 571 6
Noticia sobre aspectos médicos 21 538 27
Prospecto 1 068 828 327
Especialización
Linguas
Especialización
Palabras ortográficas Documentos
Especializado 4 190 561 740
Semiespecializado 1 869 370 434
Divulgativo 419 831 253
Linguas
Palabras ortográficas Documentos
Francés 2 545 305 598
Inglés 1 377 684 238
Español 2 556 773 591

Elementos gramaticais

Xéneros
Xéneros
Elementos gramaticais Documentos
Artigo científico 938 968 340
Conferencia/comunicación en congreso 19 012 6
Convención 20 398 2
Ficha técnica 2 969 707 330
Glosario 108 855 6
Guía de información sobre saúde 514 483 259
Guía de produtos de apoio 473 014 65
Guía de práctica clínica 269 040 32
Informe 14 761 1
Manual 650 594 16
Monografía 313 655 10
Norma 172 189 6
Noticia sobre aspectos médicos 26 038 27
Prospecto 1 271 803 327
Especialización
Linguas
Especialización
Elementos gramaticais Documentos
Especializado 5 017 157 740
Semiespecializado 2 238 530 434
Divulgativo 506 830 253
Linguas
Elementos gramaticais Documentos
Francés 3 182 820 598
Inglés 1 604 233 238
Español 2 975 464 591

Vocabularios

Nome Entradas
Glosario francés-español-inglés de enfermidades neuromusculares 114
Vocabulario francés-español de erros innatos do metabolismo 1390
Vocabulario francés-español de produtos de apoio 182
Vocabulario inglés-español de produtos de apoio 212