Corpus
Palabras ortográficas Elementos gramaticais
EMCOR: Corpus de enfermidades metabólicas (francés e español) 751 850 898 463
ERCOR: Corpus de guías de práctica clínica sobre enfermidades raras (francés e español) 212 865 258 111
MYOCOR 2.0: Corpus de enfermidades neuromusculares (francés e español) 915 296 1 128 009
ORPHACOR: Corpus de medicamentos orfos (francés, inglés e español) 3 564 662 4 250 306
PRODAPCOR: Corpus de produtos de apoio (inglés, francés e español) 1 046 859 1 254 749
Palabras ortográficas
Xéneros
Palabras ortográficas Documentos
Artigo científico 787 826 340
Conferencia/comunicación en congreso 16 051 6
Convención 16 946 2
Ficha técnica 2 488 070 330
Glosario 77 563 6
Guía de información sobre saúde 419 552 259
Guía de práctica clínica 221 717 32
Guía de produtos de apoio 401 225 65
Informe 12 843 1
Manual 541 829 16
Monografía 259 103 10
Norma 150 571 6
Noticia sobre aspectos médicos 21 644 27
Prospecto 1 076 592 330
Especialización
Palabras ortográficas Documentos
Divulgativo 420 024 253
Especializado 4 193 961 740
Semiespecializado 1 877 547 437
Linguas
Palabras ortográficas Documentos
Español 2 561 669 592
Francés 2 549 765 599
Inglés 1 380 098 239
Elementos gramaticais
Xéneros
Elementos gramaticais Documentos
Artigo científico 942 340 340
Conferencia/comunicación en congreso 19 012 6
Convención 20 397 2
Ficha técnica 2 969 492 330
Glosario 108 854 6
Guía de información sobre saúde 514 512 259
Guía de práctica clínica 269 039 32
Guía de produtos de apoio 473 005 65
Informe 14 761 1
Manual 656 260 16
Monografía 322 793 10
Norma 172 191 6
Noticia sobre aspectos médicos 26 168 27
Prospecto 1 280 814 330
Especialización
Elementos gramaticais Documentos
Divulgativo 512 657 253
Especializado 5 023 891 740
Semiespecializado 2 253 090 437
Linguas
Elementos gramaticais Documentos
Español 2 993 984 592
Francés 3 188 713 599
Inglés 1 606 941 239
Vocabularios
Nome Entradas
Glosario francés-español-inglés de enfermidades neuromusculares 114
Vocabulario francés-español de erros innatos do metabolismo 1 390
Vocabulario francés-español de produtos de apoio 182
Vocabulario inglés-español de produtos de apoio 212