RERCOR (Recursos sobre enfermidades raras) é un portal de recursos lingüísticos multilingües do ámbito biomédico sobre un amplo grupo de enfermidades que buscan maior visibilidade e prioridade nas políticas de saúde pública: as enfermidades raras (ER), tamén denominadas enfermidades minoritarias ou orfas.

RERCOR ten como obxectivo proporcionar ferramentas multilingües que permitan coñecer mellor os usos lingüísticos propios deste subdominio médico, especialmente a súa terminoloxía e colocacións. O gran número de ER (máis de 6000) e as súas diversas consecuencias fan que neste ámbito conflúan numerosas especialidades médicas (neuroloxía, rehabilitación, traumatoloxía, cirurxía, cardioloxía, pneumoloxía, anestesia, oftalmoloxía...) xunto a moitas outras áreas relacionadas co ámbito da saúde no seu sentido máis amplo (psicoloxía, hixiene, dietética, accesibilidade, calidade de vida dos enfermos...).

Esta multidisciplinariedade confírelles aos recursos elaborados utilidade para a tradución, revisión, redacción e análise de textos de todo o ámbito biomédico e outros afíns. O portal diríxese a tradutores, intérpretes e redactores científicos, profesionais ou en formación, así como a investigadores e docentes destas áreas.

RERCOR está composto polas seguintes aplicacións:

O portal ofrece ademais un prototipo de asistente para a redacción de textos sobre ER.

Para facilitar as consultas elaboráronse varios titoriais en vídeo que figuran na pestana Información.

Como citar RERCOR?

Sánchez Trigo, Elena e Varela Vila, Tamara (dirs.): RERCOR: Recursos sobre enfermedades raras (versión 3.1.2). Universidade de Vigo http://www.rercor.org [Consultado: ]

ISSN: 2659-9058