Condicións de uso

O contido desta web ofrécese baixo os termos da licenza Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Cando utilice información extraída desta web debe citala do seguinte xeito:

Sánchez Trigo, Elena e Varela Vila, Tamara (dirs.): RERCOR: Recursos sobre enfermedades raras (versión 3.1.2). Universidade de Vigo <http://www.rercor.org> [Consultado: <data de consulta>]