Inclúense catro titoriais sobre RERCOR.

Nos dous primeiros descríbense as características de cada unha das aplicacións que contén o portal: aplicación corpus e aplicación vocabularios.

O terceiro presenta o uso de expresións regulares (comodíns) para realizar buscas na aplicación de corpus.

O cuarto tutorial presenta o asistente para a redacción de textos sobre ER.

1. RERCOR Titorial 1: aplicación corpus
2. RERCOR Titorial 2: aplicación vocabularios
3. RERCOR Titorial 3: uso de expresións regulares (comodíns)
4. RERCOR Titorial 4: asistente para a redacción de textos sobre enfermedades raras