Limpar
. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
macrocéphalie
macrocrânie
tête plus grosse que la normale
Es
macrocefalia
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• aumento en el tamaño de la cabeza • megacefalia
Es
macroglosia
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Es
malabsorción
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
maladie cardiovasculaire
affection cardiovasculaire
anomalie cardiovasculaire
Es
enfermedad cardiovascular
Notas uso
Es: Debe evitarse el uso incorrecto de 'patología' con el sentido de 'enfermedad'.
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• afectación cardiovascular • alteración cardiovascular • anomalía cardiovascular • complicación cardiovascular • compromiso cardiovascular • patología cardiovascular
maladie cérébrovasculaire infantile
Es
enfermedad cerebrovascular infantil
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
maladie d'Alpers
dégénérescence neuronale progressive de l’enfant avec maladie du foie
polydystrophie sclérosante progressive d’Alpers
syndrome d’Alpers
syndrome d’Alpers-Huttenlocher
Es
enfermedad de Alpers
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• polidistrofia de Alpers • síndrome de Alpers • síndrome de Alpers-Huttenlocher
maladie de Fabry
angiokératose de Fabry
déficit en a-glucosidase
déficit en alpha-galactosidase A
maladie d’Anderson-Fabry
Es
enfermedad de Fabry
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
maladie de Farber
déficit en céramidase
Es
enfermedad de Farber
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• déficit de ceramidasa
maladie de Gaucher
déficit en bêta-glucosidase acide
déficit en glucocérébrosidase
surcharge en glucocérébroside
Es
enfermedad de Gaucher
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
maladie de Gaucher type II
maladie de Gaucher cérébrale infantile
maladie de Gaucher neuronopathique aiguë
Es
enfermedad de Gaucher tipo II
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• enfermedad de Gaucher de tipo agudo neuronopático • enfermedad de Gaucher infantil cerebral
maladie de Gaucher type III
maladie de Gaucher cérébrale juvénile et de l’adulte
maladie de Gaucher neuronopathique chronique
maladie de Gaucher neuronopathique subaiguë
Es
enfermedad de Gaucher tipo III
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• enfermedad de Gaucher cerebral de tipo adulto y juvenil • enfermedad de Gaucher de tipo crónico neuronopático • enfermedad de Gaucher de tipo subagudo neuronopático
maladie de Hurler
MPS IH
mucopolysaccharidose de type IH
syndrome de Hurler
Es
enfermedad de Hurler
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• MPS IH • mucopolisacaridosis tipo IH • síndrome de Hurler
maladie de Krabbe
déficit en galactocérébrosidase
leucodystrophie à cellules globoïdes
Es
enfermedad de Krabbe
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
maladie de la synthèse des stérols
Es
enfermedad de biosíntesis de esteroles
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
maladie de Lesch-Nyhan
déficit en HPRT grade IV
déficit en hypoxanthine guanine phosphoribosyltransferase grade IV
SLN
syndrome de Lesch-Nyhan
Es
enfermedad de Lesch-Nyhan
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• déficit de hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa, grado IV • déficit de HPRT, grado IV • síndrome de Lesch-Nyhan • SLN
maladie de l’oxydation des acides gras
déficit de l’oxydation des acides gras
Es
enfermedad de la oxidación de los ácidos grasos
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
maladie de Luft
Es
enfermedad de Luft
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
maladie de Menkes
syndrome de Menkes
syndrome kinky hair
Es
enfermedad de Menkes
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• síndrome de Menkes • síndrome del cabello ensortijado
Es
síndrome de Morquio A
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• MPS IVA
maladie de Morquio B
MPS IVB
Es
síndrome de Morquio B
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• MPS IVB

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para que a web poida funcionar correctamente e para permitirnos saber como está sendo utilizada. Se preme no botón ACEPTAR estarán activos estes dous tipos de cookies. Se quere máis información, pode consultar a POLÍTICA DE COOKIES do noso sitio web. Pode cambiar as súas preferencias premendo en Configuración de cookies

Cookies técnicas Para que o noso sitio web poida funcionar. Activadas por defecto.

As cookies técnicas son estritamente necesarias para que o noso sitio web funcione e poida navegar polo mesmo. Este tipo de cookies son os que, por exemplo, nos permiten identificalo, darlle acceso a determinadas partes restrinxidas do sitio web se fose necesario, ou recordar diferentes opcións ou servizos xa seleccionados por vostede, como as súas preferencias de privacidade. Por iso, están activadas por defecto, e non é necesaria a súa autorización ao respecto.

A través da configuración do seu navegador, pode bloquear ou alertar da presenza deste tipo de cookies, se bien este bloqueo afectará ao correcto funcionamento das distintas funcionalidades do noso sitio web.

Cookies de análise Para que poidamos saber como está sendo utilizada a nosa web. Pode activalas ou desactivalas.

As cookies de análise permítennos estudar a navegación dos usuarios do noso sitio web en xeral (por exemplo, que seccións da web son as máis visitadas, que servizos se empregan máis e se funcionan correctamente, etc.). A partir da información estadística sobre a navegación no noso sitio web, podemos mellorar tanto o propio funcionamento do sitio coma os distintos servizos que ofrece. Por tanto, estas cookies non teñen unha finalidade publicitaria, senón que unicamente serven para que a nosa web funcione mellor, adaptándose aos nosos usuarios en xeral. Activándoas contribuirá a esta mellora continua.

Pode activar ou desactivar estas cookies premendo no interruptor correspondente.