Limpar
. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Es
náusea
Notas uso
Fr y Es: Con frecuencia en plural.
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Es
necrosis estriatal bilateral
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Es
nefritis tubulointersticial crónica
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
néphrite tubulo-interstitielle aiguë
Es
nefritis túbulo intersticial aguda
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Es
nefrocalcinosis
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
néphrocalcinose secondaire à l'hypercalciurie
Es
nefrocalcinosis secundaria a hipercalciuria
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• nefrocalcinosis por hipercalciuria
néphropathie
anomalie rénale
atteinte rénale
maladie rénale
manifestation rénale
symptomatologie rénale
symptôme rénal
Es
nefropatía
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• afectación renal • alteración en el aparato renal • anomalía renal • complicación renal • compromiso renal • enfermedad renal • manifestación renal • sintomatología renal • trastorno renal
néphropathie obstructive
Es
nefropatía obstructiva
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
néphropathie tubulo-interstitielle
néphropathie tubulointerstitielle
Es
nefropatía tubulointersticial
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Es
nefropatía tubulointersticial crónica
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Es
neuropatía
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Es
neuropatía de tipo axonal
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Es
neuropatía óptica
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
neuropathie optique héréditaire de Leber
atrophie optique de Leber
LHON
maladie de Leber
neuropathie de Leber
neuropathie optique de Leber
névrite de Leber
névrite optique de Leber
NOHL
Es
neuropatía óptica hereditaria de Leber
En
Leber hereditary optic neuropathy
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• atrofia óptica de Leber • LHON • LOHN • neuropatía óptica de Leber • NOHL
Es
neuropatía periférica
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Es
neuropatía periférica axonal
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Es
neuropatía periférica sensitivomotora
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Es
neuropatía sensitiva
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• neuropatía sensorial
Es
neutropenia
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Es
neuritis óptica
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para que a web poida funcionar correctamente e para permitirnos saber como está sendo utilizada. Se preme no botón ACEPTAR estarán activos estes dous tipos de cookies. Se quere máis información, pode consultar a POLÍTICA DE COOKIES do noso sitio web. Pode cambiar as súas preferencias premendo en Configuración de cookies

Cookies técnicas Para que o noso sitio web poida funcionar. Activadas por defecto.

As cookies técnicas son estritamente necesarias para que o noso sitio web funcione e poida navegar polo mesmo. Este tipo de cookies son os que, por exemplo, nos permiten identificalo, darlle acceso a determinadas partes restrinxidas do sitio web se fose necesario, ou recordar diferentes opcións ou servizos xa seleccionados por vostede, como as súas preferencias de privacidade. Por iso, están activadas por defecto, e non é necesaria a súa autorización ao respecto.

A través da configuración do seu navegador, pode bloquear ou alertar da presenza deste tipo de cookies, se bien este bloqueo afectará ao correcto funcionamento das distintas funcionalidades do noso sitio web.

Cookies de análise Para que poidamos saber como está sendo utilizada a nosa web. Pode activalas ou desactivalas.

As cookies de análise permítennos estudar a navegación dos usuarios do noso sitio web en xeral (por exemplo, que seccións da web son as máis visitadas, que servizos se empregan máis e se funcionan correctamente, etc.). A partir da información estadística sobre a navegación no noso sitio web, podemos mellorar tanto o propio funcionamento do sitio coma os distintos servizos que ofrece. Por tanto, estas cookies non teñen unha finalidade publicitaria, senón que unicamente serven para que a nosa web funcione mellor, adaptándose aos nosos usuarios en xeral. Activándoas contribuirá a esta mellora continua.

Pode activar ou desactivar estas cookies premendo no interruptor correspondente.