Limpar
. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
acidémie méthylmalonique isolée résistante à la vitamine B12 type mut-
Es
deficiencia de metilmalonil-CoA mutasa tipo mut(-)
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
acidémie méthylmalonique isolée sensible à la vitamine B12
acidurie méthylmalonique isolée sensible à la vitamine B12
déficit en adénosylcobalamine
Es
aciduria metilmalónica sensible a la vitamina B12
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• acidemia metilmalónica sensible a la vitamina B12 defecto de adenosilcobalamina
acidémie propionique
déficit en propionyl-CoA carboxylase
déficit héréditaire de l'enzyme propionyl coenzyme A carboxylase
glycinémie avec cétose
glycinémie cétosique
Es
acidemia propiónica
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• deficiencia de la enzima propionil CoA carboxilasa • deficiencia de propionil CoA carboxilasa • deficiencia de propionil-CoA carboxilasa • déficit enzimático de la propionil CoA carboxilasa • glicinemia con cetosis • hiperglicinemia cetósica
acidocétose par déficit en bêta-cétothiolase
Es
deficiencia de beta-cetotiolasa
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• deficiencia de β-cetotiolasa
Es
acidosis
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Es
acidosis láctica
Notas uso
Es: Con el fin de mantener el objetivo descriptivo de este recurso, se recogen los términos 'acidosis láctica' y 'acidemia láctica' con el sentido con el que figuran en el corpus EMCOR, si bien el término más apropiado para este concepto es 'acidosis láctica'.
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• acidemia láctica • acidosis metabólica con aumento del ácido láctico • elevación del lactato en sangre • lactoacidosis
acidose lactique chronique
acidose lactique permanente
Es
acidosis láctica crónica
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Es
acidosis láctica neonatal
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Es
acidosis metabólica
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
acidose métabolique avec augmentation du trou anionique
Es
acidosis metabólica con brecha aniónica amplia
Notas uso
Es: Con el fin de mantener el objetivo descriptivo de este recurso, se recogen los términos 'acidosis metabólica con anión gap aumentado' y 'acidosis metabólica con anión GAP positivo' con el sentido con el que figuran en el corpus EMCOR. Sin embargo, la traducción más adecuada del término inglés anion gap al español es 'brecha aniónica'. Deben evitarse las traducciones parciales como 'anión gap' o 'anión GAP'.
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• acidosis metabólica con anión gap aumentado • acidosis metabólica con anión GAP positivo
acidose métabolique sans cétose
Es
acidosis metabólica sin cetosis
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
acidose respiratoire
Es
acidosis respiratoria
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Es
acidosis tubular
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Es
acidosis tubular proximal
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Es
aciduria
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
acidurie 3-hydroxy-3-méthylglutarique
acidurie hydroxyméthyl-glutarique
déficit en 3-HMG-CoA lyase
déficit en 3-hydroxy 3-méthylglutaryl-CoA lyase
déficit en 3-hydroxy-3-méthylglutarylCoA lyase
déficit en 3-hydroxy-méthylglutaryl-CoA-lyase
déficit en HMG-CoA lyase
Es
aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• aciduria 3-hidroxi, 3-metil-glutárica • aciduria 3-hidroxi-3-metil-glutárica • aciduria hidroximetilglutárica • deficiencia de 3-hidroxi 3-metilglutaril-CoA liasa • deficiencia de 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA liasa • deficiencia de la HMG-CoA-L • déficit de 3-hidroxi 3-metilglutaril CoA liasa • déficit de 3-hidroxi 3-metilglutaril-CoA liasa • déficit de la actividad de la enzima mitocondrial Liasa 3-hidroxi, 3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA-L) • HMG
acidurie 3-méthylglutaconique
Es
aciduria 3-metilglutacónica
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• deficiencia de hidratasa tipo I
acidurie dicarboxylique
augmentation des acides dicarboxyliques
Es
aciduria dicarboxílica
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
acidurie glutarique
acidémie glutarique
Es
aciduria glutárica
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• acidemia glutárica
acidurie glutarique type I
acidémie glutarique type I
déficit en glutaryl-CoA déshydrogénase
Es
aciduria glutárica tipo I
Vocabulario
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo
Outras denominacións en español
• acidemia glutárica tipo I • acidosis glutárica tipo I • AGI • AGTI • deficiencia congénita de glutaril-CoA deshidrogenasa

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para que a web poida funcionar correctamente e para permitirnos saber como está sendo utilizada. Se preme no botón ACEPTAR estarán activos estes dous tipos de cookies. Se quere máis información, pode consultar a POLÍTICA DE COOKIES do noso sitio web. Pode cambiar as súas preferencias premendo en Configuración de cookies

Cookies técnicas Para que o noso sitio web poida funcionar. Activadas por defecto.

As cookies técnicas son estritamente necesarias para que o noso sitio web funcione e poida navegar polo mesmo. Este tipo de cookies son os que, por exemplo, nos permiten identificalo, darlle acceso a determinadas partes restrinxidas do sitio web se fose necesario, ou recordar diferentes opcións ou servizos xa seleccionados por vostede, como as súas preferencias de privacidade. Por iso, están activadas por defecto, e non é necesaria a súa autorización ao respecto.

A través da configuración do seu navegador, pode bloquear ou alertar da presenza deste tipo de cookies, se bien este bloqueo afectará ao correcto funcionamento das distintas funcionalidades do noso sitio web.

Cookies de análise Para que poidamos saber como está sendo utilizada a nosa web. Pode activalas ou desactivalas.

As cookies de análise permítennos estudar a navegación dos usuarios do noso sitio web en xeral (por exemplo, que seccións da web son as máis visitadas, que servizos se empregan máis e se funcionan correctamente, etc.). A partir da información estadística sobre a navegación no noso sitio web, podemos mellorar tanto o propio funcionamento do sitio coma os distintos servizos que ofrece. Por tanto, estas cookies non teñen unha finalidade publicitaria, senón que unicamente serven para que a nosa web funcione mellor, adaptándose aos nosos usuarios en xeral. Activándoas contribuirá a esta mellora continua.

Pode activar ou desactivar estas cookies premendo no interruptor correspondente.